Bine ati venit la HELCO LEASING!

Suntem situati in Craiova, judetul Dolj , avem o echipa tanara care promite sa actioneze profesional pentru beneficiul dumneavoastra.Dati-le ocazia sa-si onoreze promisiunea!

HELCO LEASING
bd.Decebal 23 , Craiova , DJ

Telefon 1 : 0351-467360 ,
Telefon 2 : 0351-467361 ,
Telefon 3 : 0351-467362
Fax 1 : 0351-461777 ,
Fax 2 : 0251 - 418655

Companii Reselleri Contacteaza-ne! Calculator rate!

Glosar cu termeni referitori la Leasing


Avans, suma platita de Utilizator la semnarea contractului de leasing si care acopera intr-o proportie negociata valoarea achizitiei.


Big-ticket, tranzactii de leasing cu valorii mari, implicind deseori si bunuri mai putin standard, flote de vehicule, etc., ale carui risc este gestionat printr-o analiza specifica focalizata.


Buy-back, conventie intre Finantator si furnizorul bunului finantat, pentru rascumpararea acestui, la finele sau pe parcursul contractului de leasing, in cazul in care bunul ar fi returnat Finantatorului.


Comision de administrare, suma platita de Utilizator la semnarea contractului de leasing si care acopera cheltuielile de initiere, analiza si pregatire contract de leasing.


Conventie de participare la pierderi, conventie intre Finantator si furnizorul bunului finantat, pentru participarea intr-o proportie stabilita la acoperirea pierderilor generate prin nexecutarea intocmai a contractului de leasing de catre Utilizator.


Dobinzi de prefinantare, dobinzi platite de Utilizator Finantatorului pe perioada dintre data platii bunului la Furnizor si data inceperii scadentarului de plata pe contractul de leasing.


Durata de viata economica (a bunului), perioada ramasa estimata, in care bunul poate fi utilizat economic de unul sau mai multi Utilizatori, in conditii de exploatare si reparatii normale, pentru scopul mentionat la semnarea contractului de leasing.


Durata leasing, perioada in care contractul de leasing produce efecte asupra partilor.


Fidejusor/Garantor, companie sau persoana fizica, separata de Utilizator, care se obliga sa preia obligatiile financiare ale acestuia in cazul in care primul refuza sau nu poate asigura achitarea acestora.


Finantator/Locator, parte in tranzactia de leasing, proprietarul bunului finantat si care pune la dispozitia unei terte parti, bunul in vederea exploatarii, in schimbul unor plati periodice.


Full service, tranzactie de leasing operational in care au fost incluse si servicii aferente utilizarii bunului finantat (ex. intretinere si reparatii autoturisme).


Furnizor, parte in tranzactia de leasing, care furnizeaza (vinde) bunul catre Finantator.


Hire-Purchase, conventie prin care Utilizatorului i se inchiriaza bunul finantat, acordindu-se acestuia si dreptul de a achizitiona bunul la finele contractului in schimbul efectuarii unei plati finale.


Leasing financiar, o forma de finantare in care Utilizatorul poate achizitiona dreptul de a utiliza bunul finantat pe majoritatea duratei de viata economica a bunului. Utilizatorul este responsabil pentru intretinere, reparatii, taxe si asigurare. Plata ratelor in cadrul contractului permite Finantatorului sa recupereze costul achizitiei plus un profit.


Leasing operational, o forma de finantare in care Utilizatorul achizitioneaza dreptul de a utiliza bunul finantat pe o perioada redusa, plata ratelor permitind Finantatorului recuperarea partiala a costului de achizitie.


Master Lease, o conventie de leasing care permite Utilizatorului trageri individuale, pe scadentare de plati separate, fara a renegocia contracte de leasing separate.


Novatie, transferul contractului de leasing catre un Utilizator nou, care preia astfel drepturile si obligatiile utilizatorului initial.


Rata de leasing, suma platita de Utilizator periodic in schimbul dreptului de utilizare a bunului finantat.


Penalitate de terminare anticipata, suma pretinsa contractual de Finantator Utilizatorului, in conditiile rezilierii/terminarii anticipate a contractului de leasing.


Profilul (graficul) ratelor, numarul si frecventa ratelor de leasing, pe parcursul unui contract de leasing.


Program Vendor, conventie incheiata cu Furnizori de bunuri finantabile, prin care Finantatorul pune la dispozitia clientilor finantari in leasing pentru achizitia bunurilor produse/importate de Furnizor.


Rata interna de rentabilitate
, rata de dobinda la care valoarea actuala a tuturor platilor efectuate de Utilizator pe contractul de leasing este egala cu suma finantata. Exprima randamentul tranzactiei de leasing.


Rate in trepte, descrie situatia in care valoarea ratelor de leasing difera pe parcursul contractului de leasing, de la o perioada la alta, in functie de nevoile Utilizatorului.


Riscul tehnic, se refera la riscul Finantatorului de a genera pierderi financiare in cazul in care prin vinzarea bunurilor finantate returnate de (reposedate de la) Utilizator nu se recupereaza soldul creditului. Se datoreaza scaderii mai rapide a valorii de piata a bunurilor finantate, in comparatie cu amortizarea creditului.


Small-ticket,
tranzactii de leasing cu valori reduse (in general pina in 100,000 Euro), implicind bunuri relativ standard (gen autovehicule, echipamente industriale mici, etc.) ale carui risc este in general gestionat prin dispersie.


Structura leasing, termen prin care se descrie ansamblul parametrilor principali (avans, profil rate, valoare reziduala, durata, etc.) caracteristici, pentru un contract de leasing.


Sub-lease, tranzactie in care bunul este subinchiriat de catre Utilizator unei terte parti in conditiile in care contractul de leasing initial ramine in vigoare.


Suma finantata, valoare egala cu costul achizitiei din care se scade valoarea avansului platit de Utilizator.


Terminare prematura, posibilitatea acordata Utilizatorului de a termina anticipat contractul de leasing, caz in care sint posibile penalitati de terminare anticipata.


Tripla optiune, drept acordat Utilizatorului prin contractul de leasing financiar de a opta la finele contractului, fie pentru cumpararea bunului finantat, fie pentru prelungirea contractului, fie pentru returnarea bunului finantat.


Utilizator, parte in tranzactia de leasing, care primeste dreptul de a folosi bunul in schimbul efectuarii de plati periodice catre Finantator/locator.


Valoare reziduala, suma platita de Utilizator la terminarea contractului, de obicei, o data cu ultima rata de leasing, in cazul in care acesta isi exercita optiunea de cumparare bunului.